יציבות

הפסל נבנה באופן מסיבי עם תחושת שיווי משקל של הקוביה המונחת על חלקים אובליים. הפסל מושחז על מנת לאפשר את משחקי האור והצל.

נוצר ב: 2023גובה: 80סמרוחב: 40סמאורך: 25סמ