דיוקן עצמי

את הדמות פיסלתי כך שהיא על שני מישורים שונים. החלק האחורי הוא דמות בפני עצמה והקדמי דמות בפני עצמה - כשהמחבר ביניהם הוא הראש.

המורכבות של שניהם יחד יוצרת דמות אחת המהווה שיווי משקל ליצירה.

נוצר ב: 2019גובה: 85סמרוחב: 30סמאורך: 30סמ