סוס אצילי

זו היצירה השנייה שפיסלתי. כחלק מתהליך בנייתה בדקתי את היחס הנכון של חלקי ראש הסוסים באורוות סמר. לביצוע הפסל ממתכת השתדלתי להעביר את תחושת האצילות והוספתי לו תאורה פנימית מה שהקנה לו מימד נוסף.

נוצר ב: 2021גובה: 60סמרוחב: 50סמאורך: 100סמ