כדור תלוי

פסל מופשט שלצורך בנייתו השתמשתי במכלולים גאומטריים - כדור קובייה וקשת. כשהרעיון המרכזי היה ליצור חיבור הרמוני במרחב בין שלושתם.

נוצר ב: 2021גובה: 135סמרוחב: 50סמאורך: 60סמ