צמיחה

הפסל נבנה מקוביות שבניתי משאריות פח שהשחזתי, על מנת לאפשר משחקים של אור וצל. הפסל יוצר תחושה של צמיחה ואיזון עדין.

נוצר ב: 2023גובה: 61סמרוחב: 25סמאורך: 25סמ