כדור גינה

עשוי משאריות צינורות שהושלכו ונבנה כחלק מתפיסת עולמי לנצל פסולת וחלקי מתכת שיצאו מכלל שימוש.

נוצר ב: 2022גובה: 65סמרוחב: 65סמאורך: 65סמ