מנורה חקלאית

את המנורה בניתי בצורה המזכירה פרח ולצורך כך השתמשתי בחלקי מכונות וסכיני מחרשה.

נוצר ב: 2018גובה: 60סמרוחב: 70סמאורך: 70סמ