ראש צבי

ראש הצבי היה חלק מתהליך הלמידה שלי בשמירה על פרופורציות נכונות וכן ניסיון ליצור בעל חיים שונה. את הפסל הארתי מתוכו, מה שמקנה לו מימד נוסף ויפה.

נוצר ב: 2017גובה: 100סמרוחב: 105סמאורך: 80סמ