הרכבה

היצירה נבנתה כך, שניסיתי להעביר מסר של איזון במרחב במנח של שיווי משקל. השתמשתי בקוביות מתכת שבניתי משאריות פח והשחזתי אותם על מנת לאפשר משחקים של אור וצל.

נוצר ב: 2023גובה: 45סמרוחב: 25סמאורך: 25סמ