נבל מופשט

יצירה אבסטרקטית שהמוטיב המרכזי בבנייתה הוא החיבור שלי לכלי הנגינה ולמוזיקה. הפסל מואר ע"י פנס אופנוע ישן המורכב בתוכו ומאפשר משחקי אור וצל.

נוצר ב: 2018גובה: 115סמרוחב: 55סמאורך: 70סמ